DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I ...

F RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO); F RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych); F RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sklepu jest umożliwienie zawarcia umowy przez określony czas bez konieczności powtarzania wyceny);

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu wiążącą nas podstawę prawną. Spółka wniosła skargę na tę decyzję do niemieckich sądów administracyjnych, argumentując, że nie można jej przypisać przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez Facebooka oraz że nie powierzyła ona również Facebookowi przetwarzania danych, które byłoby przez nią kontrolowane lub na które mogłaby wywierać wpływ. rodo obowiązki fanpage poprawności wszystkich dotychczasowych zgód powinna zatem w pierwszej kolejności uwzględniać to, czy zebrane dotychczas zgody opatrzone były wyraźnym wskazaniem administratora danych i określeniem celu przetwarzania danych, nie były dorozumiane z oświadczeń innej treści, milczące (niepodjęcie działań nie może oznaczać zgody) lub polegające na domyślnym zaznaczeniu okienek przez usługodawcę.


Podstawowym celem przetwarzania przez CDG PRO Sp. z. Twoich danych jest zapewnienie pełnej funkcjonalności działania serwisu internetowego CUNAZONE oraz dostępu do usług świadczonych przez ww. podmiot w ramach serwisu internetowego CUNAZONE, zawierania lub wykonania umowy, zapewniania użytkownikom bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu internetowego oraz prawidłowe wywiązywanie się przez ww. podmiot z obowiązków umownych wynikających z regulaminu ww. serwisu internetowego. A RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; Kolejnym ważnym założeniem RODO jest zasada „One stop shop”, zgodnie z którą, w przypadku grup przedsiębiorstw, bądź pojedynczej spółki oferującej usługi na terenie kilku krajów Unii Europejskiej, główna jednostka organizacyjna będzie mogła wybrać właściwy organ ochrony danych osobowych właściwy dla całej grupy (np.

Znajdzie się tam również informacja, na jakiej podstawie i komu będą mogły być udostępnione dane, a także wzmianka prawach osoby, której dane są przetwarzane: do usunięcia, przeniesienia danych, ograniczenia lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Jak wynika z treści punktu 32 RODO, „Zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia”.